ภาษาไทยEnglish (UK)
Select language

Abstract Translation Service

TranslationFind.com provides high standard of Thai-English abstract translation. All jobs are handled by specialized translators based on those fields of translation. We guarantee our services by expert translators who achieved at least master’s degree and more. All of them are familiar with research procedures. Our professional translators are ready to service all the times you want. Please send us your job to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and we will get back to you promptly. More information, please call (+66) 87-8314785.

"As a result of this high standard, most of our clients have rehired us for subsequent projects and referred us to friends and colleagues."

Some of the abstract titles sent to our clients

  • AN EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE UNEXPLORED ORDNANCE PROGRAM IN LUANG PRABANG, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
  • THE DEVELOPMENT STRATEGY IN THE OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND ACADEMIC SERVICES, LOEI RAJABHAT UNIVERSITY
  • THE DEVELOPMENT OF ENCHANCING CREATIVE THINKING ABILITY IN THAI PRATHOMSUKSA 2 STUDENTS IN BANNONGYAI SCHOOL UNDER THE JURISDICTION OF LOEI EDUCATIONAL SERVICE AREA 2
  • RESEARCH EVALUATING THE YOUNG CALF REARING ACTIVITIES OF THE EXTENSION PROJECT OF CATTLE RAISING OF ONE MILLION FAMILIES IN NONG BUALAMPHU PROVINCE
  • ADMINISTRATION OF THEORETICAL INTEGRATED MODELS FOR SCHOOL ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION

And many more we cannot disclose.

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ
m_bannerj_bannerk_banner