ภาษาไทยEnglish (UK)
Select language

Chinese Translation

Professional translation, carried out by expert translators

TranslationFind.com offers professional Chinese translation services for English to Chinese, Chinese to English, Chinese to Thai, and Thai to Chinese language pairs. Our Chinese translation team consists of many experts and experienced translators. We can translate various kinds of documents including business, marketing, education, accounting, and more.
***
Please send your work to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. More information, call (+66) 42-076-773 or (+66)  878314785.

 We offer professional Chinese translation services for:

  •  Employee handbooks
  •  Manuals
  •  Brochures and catalogs
  •  Textbooks, new articles, and academic papers
  •  Website content
  •  Thesis and research papers
  •  General Translation

 Why TranslationFind.com?

  •  Over 50 Translators And More
  •  100% Human Translation
  •  100% Satisfaction Guarantee 

 Chinese translation Rate

Type of translation

General document

Specialized document

Chinese to Thai

700 TBH/Page

900 TBH/Page

Thai to Chinese

800 TBH/Page

1000 TBH/Page

English to Chinese

1,000 TBH/Page

1,200 TBH/Page

Chinese to English

1,000 TBH/Page

1,200 TBH/Page

More services:

Chinese Translation |  Japanese Translation |  Korean Translation|
German Translation |  French Translation    |  Spanish Translation|

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ
m_bannerj_bannerk_banner