ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา

บริการรับเขียน Essay

 

วิธีการเขียน Essay

A writing essay is to explain what a term or article means. Some terms have definite, concrete meanings, such as glass, book, or tree. Moreover, honesty, honor, or love are abstract and depend more on a person's point of view.

Writing

การเขียน เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เมื่อเราจะเขียนอะไรก็ตาม เราจะต้องคิดในใจว่าเราต้องการสื่ออะไรให้ผู้อ่านรับรู้ และทันทีที่เขียนเสร็จ สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ การตรวจสอบสิ่งที่เราได้เขียน และปรับแก้ให้ถูกต้องตามหลักภาษา การเขียนไม่ใช่งานที่จะทำให้แล้วเสร็จภายในขั้นตอนเดียว แต่เป็นงานที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้งานเขียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขั้นตอนต่างๆ ประกอบด้วย

1. Prewrite to get ideas
เป็นขั้นตอนแรกที่เราจะต้องรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียน โดยอาจใช้หลักการระดมสมอง (Brainstorming) หรือการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อน เมื่อได้ความคิดต่างๆ ก็จดรวบรวมเอาไว้

2. Organize the ideas
เป็นการจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล จัดรายการต่างๆ ว่าประเด็นไหนควรนำมากล่าวก่อนและประเด็นไหนควรนำมากล่าวในช่วงหลัง

3. Write the first draft
เป็นการเีขียนต้นฉบับแบบหยาบๆ เพื่อให้ได้งานเขียนโดยภาพรวมเพื่อสื่อความหมายตามกระบวนการคิด

4. Edit the rough draft
หลังจากเขียนต้นฉบับเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบการเขียน วิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพคือให้เพื่อนร่วมห้องหรือ Peer editor ช่วยตรวจสอบตามรายงาน Editing checklist จากนั้นก็แก้ไขตามคำแนะนำ

5. Write the second draft
เขียน Second draft ตามคำแนะนำของ Peer editor ก่อนส่งให้กับ Instructor ตรวจ

6. Write the final draft
เป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นการปรับแก้ตามคำแนะนำของ Instructor เมื่อแก้ไขตามทั้งหมดแล้วจึงจะถือว่าเป็น Final draft ที่จะสามารถนำไปใช้ได้

การเขียนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่การเขียนเพียงขั้นตอนเดียวก็เสร็จ แต่เป็นการสื่อความคิดของผู้เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือให้ถูกต้องตามหลักของภาษาและมีขั้นตอนในการเขียน 6 ขั้นตอนตามที่กล่าวมา ยิ่งฝึกฝนการเขียนมากเท่าไหร่ ทักษะการเขียนมากเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

ต้องการเขี่ยน Essay, Report, Term Paper งานไม่ซ้ำใคร อ้างอิงถูกต้องเหมาะสม ผ่านชัวร์ 100% สั่งเขียนได้ที่ idtecss@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนได้ที่ www.รับเขียนเอสเส.com 

 


หากมี Essay แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Essay ทั่วไปหรือ Thesis และต้องการตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์ ทางเรามีทีมงาน Native Editor เก่งๆ คอยให้คำปรึกษาและให้บริการ Proofreading and Editing  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวอย่างงานและราคาได้ที่ www.proofreading.translationfind.com

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ