ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา

Academic Proofreading

Academic proofreading

เอกสารวิชาการเป็นงานที่ไม่มีใครปฏิเสธว่ามีการแข่งขันกันสูง เช่น งาน Term Papers งาน Reports หรืองาน Theses/Dissertation ทุกๆ ขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เมื่อได้ข้อมูลดิบแล้วต้องรู้จักวิธีการเรียบเรียงและใส่แหล่งอ้างอิงให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด เสร็จแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องหลายๆ รอบเพื่อให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ผลงานที่ทำจึงได้จะคะแนนดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาไทยหรือคนไทย ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่สอง ถึงแม้ว่าจะลงมือเขียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเองหรือให้ผู้มีความรู้ทางภาษาอังกฤษแปลให้ ก็ยังจำเป็นต้องตรวจ Proofreading ก่อน

หากยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าของภาษา (ต้องเป็นเจ้าของภาษาจริงๆ) ก็ยังไม่ควรที่จะส่งงาน เพราะภาษาเขียนหรือภาษาแปลนั้นยังไม่ผ่านการเกลา การตรวจสอบข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ พร้อมกับจัดรูปแบบให้ได้มาตรฐาน หากใจร้อนรีบส่งงาน อาจจะทำให้ได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร หรือบางครั้งอาจจะถูกตีกลับทั้งๆ ที่มีแนวคิดในการเขียนดี

ศูนย์แปลภาษาของเรามี Proofreaders เจ้าของภาษาชาวอเมริกันและอังกฤษ บางท่านเคยเป็นบรรณาธิการหนังสือมาก่อน พร้อมที่จะให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่าย English Native Proofreaders ในต่างประเทศ ทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถตรวจ Academic Proofreading ให้กับท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริการ

ค่าดำเนินการ แยกออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. Proofreading - 0.55 Baht/word
* เป็นบริการ Proofreading แก้ไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม ดังตัวอย่างด้านล่าง2. Proofreading and Editing - 1.0 Baht/word
* เป็นบริการ ตรวจทั้้งการใช้ภาษา และช่วยแก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ เช่น ในประโยคไหนเขียนไม่ค่อยดี ก็จะเขียนให้ใหม่ ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง Paragraph ซึ่งเ็ป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ดังตัวอย่างด้านล่าง3. Proofreading, Editing, and Formatting 1.5 Baht/word 
* เป็นบริการทั้งตรวจการใช้ภาษา แก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ และจัดรูปแบบตามที่ต้องการ เช่น MLA, APA, Oxford, Chicago, Harvard เป็นต้น

 สามารถส่งไฟล์งานมาได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 087-8314785

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ
m_bannerj_bannerk_banner