ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา
Mainmenu_img
study_bannerEssay_banner
translat_img
paypal_title
จำนวนเงิน: บาท

แปลเอกสารการบริหาร

แปลการบริหาร การเงิน การธนาคาร

งานด้านการบริการ การเงิน หรือการธนาคาร มักจะมีเอกสารภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ทั้งในด้านการใช้เงานจริงๆ ของบริษัทต่างๆ และใช้สำหรับการเรียนการสอน งานด้านนี้ดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ แล้วก็มีคำศัพท์เฉพาะ (Technical terms) อยู่ ทำให้การแปลต้องอาศัยการค้นคว้าเพื่อให้ตรงกับต้นฉบับมากที่สุด วิธีที่จะทำให้งานถูกต้องที่สุด แน่นอนว่าควรได้รับการแปลจากนักแปลด้านบริหารโดยตรง ที่สำเร็จการศึกษาด้านนี้ ข้อดีคือทำได้เร็ว และถูกต้อง

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาที่แปลงานบริหาร หรือการเงิน การธนาคาร ที่นี่คือคำตอบที่ดีที่สุด ต้องการสอบถามราคา ให้ส่งไฟล์ที่จะแปลมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือโทรแจ้งที่เบอร์โทร 087-8314785
***ทันทีที่เราได้รับงาน ทีมงานของเราจะติดต่อท่านทันทีเพื่อแจ้งราคาและยืนยันการทำงาน


แปลด้านการบริหาร การเงิน การธนาคาร
 •  แปลเศรษฐกิจ (Translation of economy)
 •  แปลการตลาด (Translation of marketing)
 •  แปลการเงินทั่วไป (Translation of finance)
 •  แปลการเงินการธนาคาร (Translation of finance and bank)
 •  แปลหนังสือรับรองบริษัท (Translation of certificate)
 •  แปลหนังสือบริคณห์สนธิ (Translation of memorandum of association)
 •  แปลข้อบังคับบริษัท (Translation of articles of association)
 •  แปลวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท (Translation of objectives)
 •  แปลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (Translation of shareholders' list)
 •  แปลรายงานประจำปี (Translation of annual report)
 •  แปลรายงานการประชุม (Translation of meeting's minutes)
 •  แปลประวัติบริษัท (Translaiton of company profile)
 •  แปลงบการเงิน (Translation of financial statement)
 •  แปลงบดุล (Translation of balance sheet)
 •  แปลหนังสือมอบอำนาจ (Translation of letter of power)

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ
m_bannerj_bannerk_banner