ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา

รับตรวจ Journal Editing & Proofreading

รับตรวจ Journal Editing & Proofreading

..ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงาน เราจึงสามารถตรวจงานของท่านให้ทันได้ตามเวลาที่กำหนด และจัดรูปแบบได้ตรงกับความต้องการของวารสารได้...

หากต้องการตีพิมพ์บทความวิชาการหรือบทความวิจัยลงในวารสารวิชาการต่างประเทศ ภาษาเขียนมีความสำคัญมาก บ่อยครั้งที่บรรณาธิการของวารสารเหล่านั้นไม่รับลงตีพิมพ์ทั้งๆ ที่เป็นรายงานการวิจัยที่มีคุณภาพ

สิ่งที่วารสารเหล่านั้นพิจารณาในแง่ของภาษามีอะไรบ้าง?

จากประสบการณ์ของเราในการตรวจงาน Journal proofreading ก่อนส่งไปตีพิมพ์พบว่า ทุกแห่งต้องการให้คนอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาจริงๆ ตรวจสอบทั้งในส่วนของไวยากรณ์ ความต่อเนื่องของเนื้อหา และจัดรูปแบบให้เหมาะสม

Journal Editing & Proofreading Team ของเรามีความเข้าใจและมีเชี่ยวชาญในการตรวจงานด้านนี้เป็นอย่างดี จึงมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถตรวจงานของท่านให้ทันได้ตามเวลาที่กำหนด และจัดรูปแบบได้ตรงกับความต้องการของวารสารได้

อัตราค่าบริการ

ค่าดำเนินการ แยกออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. Proofreading - 0.55 Baht/word
* เป็นบริการ Proofreading แก้ไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม ดังตัวอย่างด้านล่าง2. Proofreading and Editing - 1.0 Baht/word
* เป็นบริการ ตรวจทั้้งการใช้ภาษา และช่วยแก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ เช่น ในประโยคไหนเขียนไม่ค่อยดี ก็จะเขียนให้ใหม่ ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง Paragraph ซึ่งเ็ป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ดังตัวอย่างด้านล่าง3. Proofreading, Editing, and Formatting 1.5 Baht/word 
* เป็นบริการทั้งตรวจการใช้ภาษา แก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ และจัดรูปแบบตามที่ต้องการ เช่น MLA, APA, Oxford, Chicago, Harvard เป็นต้น

 

หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งไฟล์งานมาได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับงานแล้วทางทีมงานของเราจะเสนอราคาและแจ้งระยะเวลาดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-8314-785 หรือ 042-076-773

 

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ
m_bannerj_bannerk_banner