ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา
Mainmenu_img
study_bannerEssay_banner
paypal_title
จำนวนเงิน: บาท

รับแปลงานวิจัยทุกสาขาวิชา

Translationfind.com เปิดให้บริการรับแปลงานวิจัยด้านวิชาการต่าง ๆ ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีอาหาร และอื่น ๆ แปลโดยนักแปลมืออาชีพที่มีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ได้งานแปลคุณภาพสูง ใช้สำนวนภาษาสละสลวย ใจความครบถ้วน เขียนถูกต้องตามอักขรวิธี ราคาไม่แพง เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ประเมินราคารวดเร็วด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ

เราตระหนักถึงความสำคัญของการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริบทของการค้นคว้าในงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษาชาวไทย และทราบดีว่างานวิจัยที่มีคุณภาพนั้น นอกจากจะต้องมีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย นำเสนอมุมมองในเรื่องที่เลือกศึกษาอย่างรอบด้านและโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว การอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในภาษาต่างประเทศซึ่งมีความถูกต้อง เที่ยงตรงในขณะที่เขียนด้วยสำนวนภาษาที่กระชับ สละสลวยอ่านเข้าใจง่าย สื่อความหมายครบถ้วน ยังเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

รับแปลงานวิจัยทุกสาขาวิชา แปลโดยนักแปลถนัดงานวิจัยโดยเฉพาะ

Translationfind.com มีความยินดีที่จะให้บริการรับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษ คอลัมน์ในวารสารต่างประเทศ เป็นภาษาไทย ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาหรือผู้สนใจใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วน ใช้สำนวนสละสลวย และแปลถูกต้องตามหลักภาษาไทย ตลอดจนใช้ศัพท์เฉพาะได้ถูกต้องเข้ากับบริบทและประเภทของงาน ด้วยฝีมือทีมงานนักแปลผู้มีใจรักในการทำงานแปลภาษา รวมทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชาที่รับแปล มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ประเมินราคารวดเร็วโดยทีมผู้ดูแลมืออาชีพ อัตราค่าแปลไม่แพงและคิดราคาตามปริมาณที่มีการแปลจริง นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับบริการ เรามีเจ้าหน้าที่ประจำที่พร้อมให้บริการตอบคำถาม รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาระหว่างเวลา 9.00 น. – 24.00 น. ทุกวัน

หลักเกณฑ์การแปลและการคิดราคางานแปล

  • รับแปลงานวิจัยไม่เกิน 12 หน้า โดยนับรวมเฉพาะเนื้อหางานวิจัย ไม่นับรายการอ้างอิงประกอบการค้นคว้า
  • แปลคำอธิบายรูปภาพรวมถึงหัวข้อตาราง
  • คิดราคาแปลตามปริมาณที่ต้องแปลจริง โดยไม่นำตารางหรือรูปภาพส่วนที่ไม่จำเป็นต้องแปลมารวมคำนวณด้วย

ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะต้องการแปลงานวิจัยของตนเอง บทความจากต่างประเทศ งานวิจัยภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการอ้างอิงในงานวิจัยของตน หรือเพียงแต่ต้องการแปลบทความใด ๆ เป็นภาษาไทยเพื่ออ่านทำความเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งในการค้นคว้า Translationfind.com พร้อมให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งเน้นให้ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถส่งไฟล์ต้นฉบับที่ต้องการแปลได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์ อีเมล ฯลฯ โดยผู้สนใจใช้บริการสามารถติดต่อบริการรับแปลงานวิจัยคุณภาพและส่งข้อมูลที่ต้องการแปลได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หากมีข้อสงสัย ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 087-8314-785 หรือทาง LINE ID: 0878314785

 

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ