ภาษาไทยEnglish (UK)
เลือกภาษา

ตรวจและแก้ไขภาษาอังกฤษ Website Content Editing & Proofreading

Editing Service Team ของเราจะสามารถปรับภาพลักษณ์ใหม่ของเว็บไซต์ท่านได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้มากขึ้น….

ปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านเว็บไซต์สูงมาก ในแต่ละวันมีเว็บไซต์เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลกนับพันๆ เว็บ หากว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ไม่ดี ใช้ภาษาไม่ดึงดูดลูกค้า และคนเขียนไม่เข้าใจหลักของ Search Engine แล้ว คงยากที่จะมีคนเข้ามาดูเว็บไซต์

นอกเหนือจากวิธีการเขียนเพื่อสนับสนุน SEO แล้ว เนื้อหาสาระของแต่ละ Content ต้องดึงดูดลูกค้าด้วยเช่นกัน ต้องมีความชัดเจน ว่าต้องการสื่ออะไร นอกจากนี้ การใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักภาษายิ่งจะทำให้เว็บไซต์ของท่านดูน่าเชื่อถือ ยิ่งขึ้น

เพื่อให้เว็บไซต์ของท่านเติบโตไปพร้อมกับเรา ทีมงาน Proofreading.TranslationFind.com จึงได้มีบริการแยกไว้สองประเภทคือ

1. บริการ Website Editing Services ซึ่งจะเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์ในการเขียนให้มีเนื้อหาชักชวนให้ลูกค้า ตัดสินใจสั่งซื้อบริการหรือสินค้าที่ท่านกำลังนำเสนอ โดยทำการ Rewrite เนื้อหาใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม พร้อมๆ กับตรวจสอบความถูกต้องของภาษา บริการ Editing Services ด้านนี้จึงได้รับความนิยมจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก

2. บริการ Website Proofreading ซึ่งเป็นบริการที่ตรวจสอบและแก้ไขให้เฉพาะด้านการใช้ภาษา ตรวจสอบความต่อเนื่องของเนื้อหา ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน คำศัพท์ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษดีอยู่แล้ว แต่ต้องการตรวจสอบเพื่อให้เนื้อหาเว็บไซต์ได้มาตรฐาน

จากประสบการณ์ของเรา เรามีความเชื่อว่า Editing Service Team ของเราจะสามารถปรับภาพลักษณ์ใหม่ของเว็บไซต์ท่านได้เป็นอย่างดี เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้มากขึ้น 

อัตราค่าบริการ

ค่าดำเนินการ แยกออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1. Proofreading - 0.55 Baht/word
* เป็นบริการ Proofreading แก้ไวยากรณ์ การสะกดคำ เครื่องหมายวรรคตอน แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม ดังตัวอย่างด้านล่าง2. Proofreading and Editing - 1.0 Baht/word
* เป็นบริการ ตรวจทั้้งการใช้ภาษา และช่วยแก้ไขด้วยการเขียนให้ใหม่ เช่น ในประโยคไหนเขียนไม่ค่อยดี ก็จะเขียนให้ใหม่ ให้มีความสอดคล้องกันทั้ง Paragraph ซึ่งเ็ป็นบริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ดังตัวอย่างด้านล่าง


 

หากต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร?

สามารถส่งไฟล์งานมาได้ที่อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อได้รับงานแล้วทางทีมงานของเราจะเสนอราคาและแจ้งระยะเวลาดำเนินการต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-8314-785 หรือ 042-076-773

 

Testimonials คำติชมจากลูกค้าของเรา

พัฒนศักดิ์
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ... SOP เรียบร้อยสมบูรณ์ครับ
สมศักดิ์
ขอบคุณครับผม แปลได้ดีมากเลยครับผม เยี่ยมมากมายครับ
สุนิษา
รวดเร็วมากๆเลยค่ะ ไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดนั้น แล้วแปลได้ ดีมากๆเลยค่ะ เลือกไม่ผิดจริงๆ
ไว้จะมาให้บริกา...
Sirijitt
ได้รับเอกสารแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ
อ่านงานแก้แล้ว ดีมากๆเลยค่ะ
m_bannerj_bannerk_banner